22 October 2013

Ettelugemispäev

18. oktoobril kogunesid Kuimetsa algkooli õpilased-õpetajad Kuimetsa raamatukokku ettelugemispäevale. Seekord lugesime Ellen Niidu luuletusi ja uurisime tema loomingu toel raamatukogu ja raamatu kasutamise võimalusi.

08 October 2013

04 October 2013