27 november 2015

Ülevaate haldusreformi ettevalmistavast etapist, maakonnas toimunud kohtumistest
annavad volikogu esimees ja vallavanem.


Kolmapäeval, 2.detsembril kell 18.00 Kaiu rahvamajas.


Neljapäeval, 3.detsembril kell 18.00 Kuimetsa rahvamajas.


Pühapäeval, 6.detsembril kell 14.00 Vahastu Trehvamise Tares.

Kõik on oodatud mõtteid avaldama.