07 detsember 2016

Uued raamatud

Walliams, D. Jube tädi

 Raud, M. Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda
 Rohelend, B. Mull

Müllerson, M. Põrgu või paradiisO´Neill, L. Sai, mis tahtis

Valdade ühinemise elektrooniline küsitlus

Kaiu, Raikküla ja Rapla valdade ühinemise
elektrooniline küsitlus algab 7. detsembril 2016. a kell 10.00
ja lõpeb 8. detsembril 2016. a kell 20.00.
Küsitlusel osalemiseks on vajalik end ID-kaardiga tuvastada.
Vaata siit.

Tule raamatukokku!5.-15.detsembril on kõigil täiskasvanutel võimalus saada rahvaraamatukogudes infot erinevate õppimisvõimaluste kohta. Raamatukogudes tutvustatakse huvilistele info leidmist arvutis või nutiseadmes ja antakse teavet selle kohta, mida täiskasvanud õppija võiks ja peaks teadma. See on hea võimalus kõigil huvilistel saada individuaalset konsultatsiooni ja leida ning kinkida endale või oma lähedasele koolitus, kursus või konkreetne asjalik soovitus katkenud õpingute jätkamiseks. Iga enesetäiendamine aitab paremini toime tulla, annab võimaluse leida uus töö, täiendada oma teadmisi huvipakkuva hobi osas, olla lihtsalt õnnelikum inimene.

Kel tarkus peas, sel ohjad peos!

Uuringud ja statistika näitavad selget seost hariduse ja palganumbri vahel, mis tähendab, et oma elujärje parandamiseks saab panustada läbi hariduse. Selleks võib olla nii täiskasvanute gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamine kui ka kõrgkooli astumine.
Haridus võimaldab teha laiemalt valikuid, annab inimestele/Sulle enesekindlust ja oskusi teadlikult on karjääri kujundada, tulevikutegevusi kavandada kui ka olla oma lastele eeskujuks, mis pole ka vähetähtis fakt.

Ühe enam täiskasvanuid on võtnud jalge alla koolitee, kas lõpetamas on pooleli jäänud haridust või omandamas kõrgkooli järgselt uut ametit kutsekoolis.  Tihti ei pruugi saadud haridus ja töökohal vajalikud oskused omavahel sugugi klappida ja nii juhtubki, et haridus on justkui olemas, aga oma igapäevase töö jaoks ja tööturul konkurentsivõime säilitamiseks on vaja uusi oskusi juurde omandada. Ja ka oskused võivad aeguda, sest eelmisel sajandil omandatud oskusetega võib juhtuda pole enam midagi peale hakata.
Ka huviharidus on täiskasvanute seas populaarne ning pakub paljudele alternatiivi igapäeva elu rutiinile. Uued teadmised ja oskused, uued tuttavad, uued sotsiaalsed võrgustikud, võimalused- kõik see on seotud õpitegevusega ühel või teisel moel.

Haridus ja teadmised on midagi, mida inimeselt ära võtta ei saa, see on kapital. Enda ja oma lähedaste haridusse panustamine on kõige kindlam investeering tulevikuks. Eesti inimesed on hariduse usku ja seda näitab ka statistika, mille kohaselt on Eestis täiskasvanute õppes osalemise määr on tõusnud läbi aegade rekordilisele tasemele (16,8%) – üha enam täiskasvanuid tunneb soovi ja leiab sobivad võimalused enesetäiendamiseks. (HTM, 10.06, 2016)

Kampaaniat korraldab ETKA Andras koostöös raamatukogudega Euroopa Sotsiaalfondi projekti “ Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames.
Monica Marfeldt
ETKA Andras
Projekti koordinaator


Kasulikke linke:


KARJÄÄRINÕUSTAMINE
Töötukassa karjäärinõustamine
HARIDUS
Täiskasavnute gümnaasiumid

Kutseharidus
Innove.ee – kutseharidusest
Teatmik „Abiks otsustajale“ - Kutseõppevõimalused 2016/2017

Kõrgharidus
Haridus- ja Teadusministeerium - üldinfo ja koolide nimekiri
Eesti Hariduse Infosüsteem – õppekavade loetelu
Taustinformatsioon kvalifikatsioonide vastavusest - varasemate kvalifikatsioonide vastavus tänase haridussüsteemi kvalifikatsioonidele


Täienduskoolitus
Haridus- ja Teadusministeerium – täienduskoolitus
Haridus- ja Teadusministeerium – tasuta kursused

VÕTA
Innove.ee - VÕTA kutseõppes
Tudengiveeb.ee - VÕTA kõrghariduses

Õppepuhkus ja tulumaksutagastus
Haridus ja Teadusministeerium - Õppepuhkus ja koolituse rahastamine